ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα
Schedule 
This is a tentative schedule subject to change.

Εβδομάδα
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
1 13/1   Εισαγωγή και Μαθηματικό Υπόβαθρο
16/1  Τεχνικές Αποδείξεων
-
20/1 Ντετερμινιστικά Αυτόματα 23/1   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα
Τεχνικές Απόδειξης
3
27/1   Μη ντετερμινιστικά αυτόματα 30/1   Αυτόματα και Κανονικές Πράξεις
Ντετερμινιστικά Αυτόματα
4
3/2   Κανονικές Εκφράσεις 6/2   Μη Κανονικές Γλώσσες Μη Ντετερμινιστικά Αυτόματα
5
10/2 Ασυμφραστικές Γραμματικές 13/2  Ασυμφραστικές Γραμματικές Μη Κανονικές Γλώσσες
6 17/2 Ασυμφραστικές Γραμματικές 20/2 Αυτόματα Στοίβας Ασυμφραστικές Γραμματικές
7
24/2 Αυτόματα Στοίβας 27/2  Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες Αυτόματα Στοίβας
8
2/3 Δευτέρα της Καθαράς 5/3  Μηχανές Turing Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες
9
23/3 Μηχανές Turing 12/3 Eνδιάμεση Εξέταση Επανάληψη
10 16/3 Διαγνωσιμότητα 19/3 Διαγνωσιμότητα Μηχανές Turing
11

9/3 Φροντιστήριο - Διαγνωσιμότητα

26/3 Το πρόβλημα του Τερματισμού Αργία 25 Μαρτίου
12 30/3 Φροντιστήριο - Αναγωγές  2/4 Αναγωγές Αργία 1 Απριλίου
13
6/4 Αναγωγές 9/4 Πολυπλοκότητα  Πολυπλοκότητα
14
27/4 Πολυπλοκότητα 30/4 Πολυπλοκότητα  Πολυπλοκότητα


EPL211
Class Notes
Tutorials
Announcements
Class Contract
Assignments
Related Links

Άννα Φιλίππου, Εαρινό Εξάμηνο 2020